Jolande blogt

Obsessie met staatsschuld staat ontneemt zicht op echte problemen

De staatsschuld vliegt ons dezer dagen weer om de oren. Zo zei Mark Rutte in zijn persconferentie over het knappen van zijn kabinet: Als wij niets doen, dan is het simpelweg zo dat we volgend jaar 28 miljard meer uitgeven dan dat er binnen komt. Dan stijgt de staatschuld dagelijks met 90 miljoen euro. Elke dag dat de onderhandelaars langer op het Catshuis zitten, neemt de staatsschuld met 82 miljoen per dag toe, stellen ongeduldige toeschouwers. Minister Schultz van Haegen kondigde eerder dan ook alvast aan dat ze best bereid is te schrappen uit haar begroting, omdat er niets erger is dan de komende generaties opzadelen met een oplopende staatsschuld.. De oplopende staatsschuld is voor rechtse partijen ook dé reden om geen nieuwe verkiezingen te willen. 
lees het opiniestuk van fractieleider Jolande Sap en econoom Jos Kok, zoals verschenen in de Volkskrant.

Rutte verkoopt zijn liberale beginselen

“De VVD is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking.” Dat staat in het vernieuwde VVD-beginselprogramma uit 2008. Maar de VVD verkoopt haar liberale beginselen, zeggen fractievoorzitter Jolande Sap en Tweede Kamerlid Tofik Dibi. Lees hun opiniestuk, zoals geplaatst in de Volkskrant.

Onderhandelaars in het Catshuis, emancipeer de arbeidsmarkt!

Vandaag is het internationale vrouwendag. In dat kader doen Jolande Sap en Ineke van Gent een oproep aan de onderhandelaars in het Catshuis. Ze komen met een agenda om de arbeidsmarkt te emanciperen. Voor vrouwen, omdat maar 48% van de vrouwen economisch zelfstandig is. Maar ook voor mannen, omdat die steeds vaker werk combineren met zorgtaken thuis. Zo denken ze aan meer rechten voor flexwerkers, terugdraaien van bezuinigingen op de kinderopvang, een wet die combineren werk en zorg beter regelt, het afschaffen van de aanrechtsubsidie. Maar ook willen ze een quotum voor vrouwen aan de top.

Speel geen politieke spelletjes met grondrechten

Vorige week donderdag hield een drietal VVD-Kamerleden in deze krant een stevig betoog dat het parlement een actievere rol moet innemen in debatten over de bescherming van mensenrechten. Volgens de VVD is de bescherming van mensenrechten een belangrijke taak van het parlement en moet de rechterlijke macht worden teruggefloten bij ‘overenthousiaste interpretatie’.
Lees het opiniestuk van Jolande Sap (fractievoorzitter), Mariko Peters (Kamerlid) en Marijn van der Sluis (staatsrechtjurist), zoals ingekort verschenen in NRC Handelsblad.

Bespaar miljarden beperk de mobiliteit

Het kabinet buigt zich dit voorjaar over een nieuwe bezuinigingsronde om een extra vijf tot tien miljard euro op te halen. De botte bijl die het kabinet tot nu toe heeft gehanteerd, richtte eigenlijk al teveel schade aan. Daarom klinkt de roep steeds luider om hervormingen die onze economie en samenleving structureel gezonder maken. Staatssecretaris Weekers gaf begin deze week even de indruk de riante belastingvoordelen voor forensen ter discussie te stellen. Toch worden hervormingen op het gebied van mobiliteit zelden genoemd in het rijtje van nodige hervormingen op de arbeidsmarkt, pensioenen en woningmarkt. Ten onrechte, want er valt op mobiliteit miljarden te besparen.

Lees het opiniestuk van Jolande Sap en Ineke van Gent, verschenen in de Volkskrant.
Ineke van Gent vertelt meer in het Radio 1 Journaal

Kabinet, laat taboes varen en speel in op waarschuwingen

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, luidt een Oud-Hollands gezegde. Toen ik aan het nadenken was over het onderwerp voor deze column, schoot dat vrij snel door mijn hoofd. Ik wist eigenlijk nog niet zo goed waarom. Na enige overpeinzing kwam ik tot de conclusie dat dit gezegde treffend aangeeft wat ik in de politiek anno 2011 zo mis. Die politiek laat zich nauwelijks meer informeren door de feiten, hoe indringend die ook zijn. En slaat daarmee waarschuwing op waarschuwing in de wind.
Lees de column van Jolande Sap voor EenVandaag.

Opinie: Eurobrand vraagt om meer blusvermogen en sterkere fundamenten

Eurobrand vraagt om meer blusvermogen en sterkere fundamenten De komende eurotop is cruciaal voor het voortbestaan van de eurozone. De Europese regeringsleiders zullen zondag knopen moeten doorhakken om de crisis in te dammen. Ik houd mijn hart vast voor een mislukking van de euro en de daaropvolgende verbrokkeling van de interne markt. Dat zou een economische crisis zonder weerga veroorzaken die miljoenen inwoners van de eurozone van hun baan berooft en allen fors armer maakt.

Verhagen pronkt met andermans veren

Afgelopen maandag presenteerde Maxime Verhagen zijn langverwachte Green Deal. 'Bedrijven en burgers zorgen dat projecten van de grond komen, de overheid ruimt de belemmeringen uit de weg’. Wordt die pretentie waargemaakt? Nou nee, horen wij van tientallen groene ondernemers en experts. Oude structuren blijven in tact, groen wordt niet de norm. De Green Deal is vooralsnog weinig meer dan een groen sausje over een grijs kabinet. Dat schrijven Jolande Sap en Liesbeth van Tongeren in een opiniestuk in de Volkskrant.

Jolande Sap: Eigen regie over werk en leven

Het kabinet Rutte staat met de rug naar de toekomst. Het stelt zich op als strenge saneerder en zaakwaarnemer van gevestigde belangen, terwijl onze samenleving intussen steeds meer vastloopt. De overheid zou volop moeten inzetten op innovatie, op initiatieven van onderop, op eigen regie. Maar dit kabinet doet het tegenovergestelde, schrijft Jolande Sap in haar laatste column in het NRC Handelsblad.